دانلود اپلیکیشن - برنامه شاد آخرین نسخه آموزش و پرورش

دانلود اپلیکیشن برنامه شاد

دانلود اپلیکیشن برنامه شاد به دنبال تعطیلی مدارس و مشخص نبودن زمان بازگشایی مدارس، آموزش و پرورش تصمیم گرفت تا با فراهم کردن بستری برای آموزش از راه دور، عقب افتادن روند آموزش دروس را جبران کند. در این زمینه سامانه ای با عنوان شاد ایجاد شده است که در آن، معلم کلاس های خود را …

دانلود اپلیکیشن برنامه شاد ادامه »