با حذف تحریم اینترنتی امریکا چه اتفاقی می افته؟

با حذف تحریم اینترنتی امریکا چه اتفاقی می افته؟

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده تحریم های خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی به طور کامل لغو شد و به موضوعات کلی بسیار زیادی در رابطه با لغو تحریم ها اشاره کرده که هر کدام از آنها به شاخه های بزرگی تقسیم می شوند و کنار این موارد وزارت خزانه داری، بر جمله حذف شرط …

با حذف تحریم اینترنتی امریکا چه اتفاقی می افته؟ ادامه »