اینترنت استارلینک

اینترنت استارلینک

اینترنت استارلینک اینترنت استارلینک دقیقا از طریق ماهواره هایی خارج از جو زمین در مدار قرار گرفته اند و هنگام با چرخش زمین با کره زمین می چرخند قرار است تامین بشود که با فاصله زیاد از هم چیزی در حدود 550 کیلومتر قرار گرفته اند. تمامی این مبالغ ها و هزینه ها از طریق …

اینترنت استارلینک ادامه »