ماهواره های ایلان ماسک ارائه اینترنت

ماهواره های ایلان ماسک ارائه اینترنت

ایلان ماسک مرد مشهور دنیای تکنولوژی این روزها خیلی آگاهانه چندین گام جلوتر حرکت می کند وی با سرمایه گذاری در دنیای دیجیتال تغییرات بزرگی در جهان ایجاد کرده به طوری که خیلی از مردم دنیا به خاطر هوش ماسک در پروژه های او سرمایه گذاری می کنند. البته این کار از دور اندیشی خودشان […]

ماهواره های ایلان ماسک ارائه اینترنت بیشتر بخوانید »