عصر فضایی با میزو زیرو (Meizu Zero) گوشی بدون دکمه و سوکت شارژ اسلات سیم

معرفی Meizu Zero گوشی بدون دکمه

معرفی Meizu Zero گوشی بدون دکمه این سال ها را می توانیم دوره ی فناوری و شگفتی های بی نظیر به نامیم دوره ای که چند روزی را از زندگی شهری فاصله بگیریم و دوباره به از مدتی به آن برگردیم شبیه به انسان های نخستین به شهر و تکنولوژی نگاه می کنیم چند مدتی […]

معرفی Meizu Zero گوشی بدون دکمه بیشتر بخوانید »