فناوری جدید سامسونگ در صنعت گیم

فناوری جدید سامسونگ در صنعت گیم

فناوری جدید سامسونگ در صنعت گیم سامسونگ در سری s23 تغییرات ظاهری نداشت ولی حرکت ریز سخت افزاری و نرم افزاری را پایه ریزی کرد به گونه ای که این اقدامات بیشتر بوی گیمینگ می دهد البته تصور نکنید که موضوع گیمینگ خیلی ساده و محدود شدن به چند ویژگی است. خیر بلکه یک گیمر …

فناوری جدید سامسونگ در صنعت گیم ادامه »