اپل زیر فشار اتحادیه اروپا

اپل زیر فشار اتحادیه اروپا

اپل زیر فشار اتحادیه اروپا تبعات فشار اتحادیه اروپا به اپل می تونه اتفاقی مثبت باشه یا منفی در بر داشته باشه و در این بین چه کسانی سود می کند و چه کسانی ضرر. البته قوانین جدید برای شرکت های تولید کننده یعنی چی؟ یعنی اینکه این وسط شرکت های بزرگ دارن یه تخلفات …

اپل زیر فشار اتحادیه اروپا ادامه »